Tercüman Arşivi: 23 April 1960
13 May 2024

Köy Enstitüleri Propagandası

Peyami Safa 23 Nisan 1960 tarihinde kaleme aldığı köşe yazısında Köy Enstitüsü propagandasından duyduğu rahatsızlığı belirtiyor.

Değerli arkadaşımız Kadircan Kaflı’nın dünkü yazısından öğrendik: Bazı gazeteler mahut Köy Enstitülerinin kuruluş tarihi 17 Nisan'ı çifter çifter makalelerle kutlamışlar, o günü 30 Ağustos zaferinin payesine çıkarmışlar ve bu Enstitülerin kapanmasını kara kuvvetin zaferi gibi göstermeye kalkmışlar.

Arkadaşımızın da işaret ettiği gibi Köy Enstitüleri kapanmamış, •Öğretmen okulları• adı altında yeni ve daha esaslı programlara bağlanmış, yenileri açılmıştır. Bu kararı veren, kara kuvvet değil, Türkiye Büyük Millet Meclisidir.

Çocuklara Nazım Hikmet’in şiirlerini ezberleten, Marxizm hakkında konferanslar verdiren, dergilerinde de Marxizm hakkında makaleler neşreden Köy Enstitülerinin komünist yuvaları olduğunu bilmeyen bir şuurlu Türk aydını yoktur. Kenan Öner merhum mahkemede bunu bütün teferruatile ortaya koymuş, Büyük Millet Meclisinde Maarif Vekili ve milletvekilleri vesika üstüne vesika okumuşlardı. Köy Enstitüsü mezunlarından yazı hayatına girenleri Moskova radyosu öve öve bitiremez. Daha geçen gün bir lisede komünist propagandası yaparken yakalanıp Ağır Ceza mahkemesine verilen bir öğretmen de yazıldığı gibi filoloji mezunu değil, Köy Enstitüleri yetiştirmelerindendir.

Köy Enstitülerinin kapanması Kara Kuvvetin zaferi ise, 30 Ağustos zaferine benzetilen kuruluşları kızıl kuvvetin zaferi midir? Kızıl olmayan mutlaka kara mıdır? Hür milletler camiası kara milletler topluluğu mudur? Komünist değilseniz, mürteci misiniz?

Moskova’nın paletinde kızıldan ve karadan başka renk yoktur. Ya kızıl ya kara. Yalnız Türk Milleti değil, Batı medeniyetini yaratan ve onun şahikalarına varan milletler de karadır. Yani, geri, mürteci, yobaz.

Bu ters mantık sistemine ve Moskova iddiasına göre Köy Enstitülerinin yerini alan Öğretmen Okullarımız da Kara Öğretim okullarıdır. Çünkü bu okullarda Marx’a, kasideler okunmaz, Moskof hademesi Nazım Hikmet’in plakları çalınmaz, şiirleri okutulmaz, şehirli ile aynı hak ve imkanlara sahip köylümüz ayrı bir sınıf sayılmaz, milli birlik parçalanmaz, sınıf kategorilerine ayrılmaz.

Bilerek veya bilmeyerek, açıkça veya dolayısile bu propagandayı yapan gazetelerin Köy Enstitüleri mevzuunda ısrarı, Kadir Can’ın dünkü yazısına •Bu ısrar niçin?• başlığını koydurmuş. Sorunun cevabını kendisi de, bütün gerçek Türk aydınları da pek iyi bilirler.

Podcast

19 December 2023
Doç. Dr. Hasan T. Kerimoğlu
Darbeler, İhanetler ve İsyanlar
28:19
0:01

Url kopyalanmıştır...